Krabbejakt på Skjeret

Dei fleste barna er tilbake i barnehagen etter ferien. Denne dagen passa det fint å ta seg ein tur til fjøra. Vi letta på steinar og fann mange krabbar og tanglopper, vi fann mange fine skjell og vi fekk ausa mange liter vatn opp på land. Før vi returnerte til barnehagen sette vi krabbane fri.

Mandag 13. august gjekk ei gruppe til Skjeret. Straks vi kom fram, var barna fordjupa i fjøresteinane. I bøtter og spann blei det samla inn krabbar, tanglopper, steinar og skjell. Ein stor, død krabbe blei studert inngåande.

Etterkvart blei det på tide å returnere til barnehagen. Vi arrangerte krabbekappløp i samband med at vi slepte krabbane fri. Det var noko uklart kven av krabbane som vann. Nokre gravde seg ned før dei nådde målstreken, andre gjekk feil veg og kom ut av bana.