Humla

Humla er barnehagens 4-åringar. Dei held til på kjøkkenet, og deler garderobe og yttervakter med Utegruppa.

På Humla finn vi barnehagens 4-åringar.

I det sosiale samspelet mellom barna er språket stadig meir sentralt. Relasjonsbygging mellom barna er viktig, vennar som ventar i barnehagen gir ei god kjensle. Mellom vennar oppstår også konfliktar, dei må løysast på ein god måte med verbale teknikkar. Det er ikkje alltid lett, ein treng vaksne som ser og kan hjelpe. Og ein lyt øve.

Barna er også i ein alder der mange vil "klare sjølv". Ein slik motivasjon er det lurt å nytte for å gjere barna meir sjølvhjelpne ved motoriske øvingar som påkledning eller klipping med saks.

Som dei andre gruppene i barnehagen, er Humla flittige brukarar av den fine naturen i barnehagen sitt nærmiljø. Her får barna øvd seg på å gå i ulendt terreng, balansere, gå i rekke, "halde ut" å vere ein plass i rekka som ikkje er førstevalet (det jevaste er å gå fremst), kjenne igjen skogens lydar og lukter, erfare ulike temperaturar, tilpasse fart og utfall til ulikt underlag og mykje meir.