Marihøna er barnehagens småbarnsavdeling

På småbarnsavdelinga finn vi dei yngste barna på barnehagen.

Dei yngste barna i barna i barnehagen er på Marihøna. Desse barna har bruk for å erfare kva konseptet barnehage dreier seg om, sidan det ikkje let seg gjere å forklare dei det.

Stikkordet er "rutiner". Når barna kjenner seg trygge på kva som skal skje, har fått god tilknytning til dei vaksne på avdelinga og veit heilt sikkert at dei blir henta av mamma eller pappa etter ei stund, kan personalet begynne å utforske barnehagens nærmiljø.

På Marihøna ser vi venskap utvikle seg, barna utøvar sin sosiale kompetanse og dei tileignar seg kunnskap og ferdigheiter innan praktiske og motoriske områder.