Årsplan i Rørstadmarka barnehage

Årsplanen i barnehagen er utarbeidd av personalet og barnehagen samarbeidsutval:

årsplan 2019-2020, pdf

årsplan 2020-2021, pdf