Barnehagens "avgangsbarn" er samla i Utegruppa

Det siste året i barnehage før skulestart går barna i Utegruppa. I år deler dei garderobe og yttervakter med Humla.

Dei eldste barna i barnehagen vår går i Utegruppa. I løpet av det siste året i barnehagen blir barna stadig meir sjølvstendige og sjølvhjelpte. Dei har med tursekk, matpakke, kler på seg sjølv og har ganske god kontroll på kvar dei ulike turmåla ligg.

I år deler Utegruppa garderobe og yttervakter med Humla. Dei er gjerne ein del i lag i løpet av dagen, også.

Barnehagen samarbeider med barneskulane i kommunen når det gjeld overgang frå barnehage til skule. I løpet av det siste året i barnehagen har dei fleire "treff" med skulane. Under normale år, når det ikkje er pandemi, brukar Rørstadmarka barnehage i lag med Måseide barnehage å ha 4 møter med Fiskarstrand og Måseide skule. Flest med årets førsteklassingar, men også eit med den komande "fadderklassa". Vi får sjå korleis dette blir i år. Foreløpig er det ikkje avtalt noko, men vi håpar på vi kan få til nokre treff i løpet av barnehageåret.