Styrets samansetning

Ved andelslagets årsmøte, som kvart år avviklast innan utgangen av mars, vel andelslaget representantar til sitt styre.

Rørstadmarka barnehage SA er eit andelslag med skiftande medlemstal og kapital. Alle som har barnehageplass ved Rørstamarka barnehage betalar ein andel og blir med det andelshavar i barnehagen, inntil barnet sluttar og andelen seiast opp. Andelshavarar møter opp på dugnadar og anna førefallande arbeid i barnehagen. Andelslaget vel sitt eige styre på årsmøtet som vert avvikla innan utgangen av mars kvart år. Eigarstyret skal drive andelslaget på beste måte, i samsvar med laget sine vedtekter og årsmøtet sitt vedtak. Eigarstyret har det formelle ansvaret for barnehagen, men har delegert myndigheit og dagleg drift til dagleg leiar i barnehagen.

Foreldrestyrets samansetting:

Leiar: Rolv Ole Aakre, roaakre@hotmail.com

Nestleiar: Kathrine Kvalheim Larsen, kathrine_kvalheim_larsen@hotmail.com 

Økonomiansvar: Lars Kristian Tunheim, lktunheim@gmail.com

Bygg, anlegg og dugnad: Guro Hanche-Olsen, g_hanche@hotmail.com 

Bygg, anlegg og dugnad: Konrad Karlsen, konkar999@gmail.com 

Bygg, anlegg og dugnad: Ingvild Øien Frøyen, ingvildfroeyen@gmail.com

Representant i SU og utleige: Karoline Valderhaug, karolinevalderhaug@hotmail.com               

Jorunn Helgesen, valt av tilsette, jorunn@morkhelgesen.net 

Formål:
Etablere, eige og drive barnehage i Sula for andelshavaranes barn.