Bikuba

På Bikuba er det i år 3-åringar, i lag med dei eldste 2-åringane.

Dei eldste 2-åringane i barnehagen er i lag med 3-åringane samla i gruppa som vi kallar Bikuba.

Barna i denne gruppa er i ferd med å knekke mange viktige kodar som dei får bruk for vidare i livet. Språk, forhandling, venskap, matematisk grunnforståing, rolleleik, sjølvregulering, turtaking, bli sjølvstengig og mykje meir. Den vaksne i gruppa skal vere nær nok til å delta, men samtidig kunne sleppe nok til at barnet får passe med utfordring.