Prisar for barnehageplass og utleige

Barnehagen sine prisar på barnehageplass er i samsvar med satsane elles i kommunen. Styret leiger ut barnehagen til pris fastsett av styret.

INFORMASJON OM PRISAR OG TILBOD

 

Prisar frå 1. august 2019, 11 mnd pr år:

Type plass   Ordinær plass            30% søsken mod.      50% søsken mod.
                                                 barn nr. 2                  barn nr. 3
100%         3 040                        2 128                        1 520
80%           2 600                        1 820                        1 300
60%           1 971                        1 380                           986

Satsar for matpengar:                     Graderte satsar for utegruppa:

Type plass      Matpengar                Type plass       Matpengar
100%             300 kr                      100%              250 kr
80%               250 kr                        80%              220 kr
60%               200 kr                        60%              180 kr

 

Leige av barnehagen
Barnehagen driv med utleige av lokalet til diverse tilstellingar (lokalet er best eigna til barneselskap og liknande)
Frå 01.06.14 er prisen for å leige barnehagen:
Heile bygget:              kr. 500,- for andelshavarar og tilsette
                                 kr. 1 000,- for andre
Ei avdeling + kjøkken: kr. 400,- for andelshavarar og tilsette
                                 kr. 700,- for andre

Kontaktperson for utleige er styremedlem Karoline Valderhaug, tlf: 916 90 089 ,e-post: karolinevalderhaug@hotmail.com

På dagar med ordinær barnehagedrift kan bygget vere tilgjengeleg for leietakar etter kl. 17.00