Vedtektene for Rørstadmarka barnehage SA

Rørstadmarka barnehage SA er eit samvirkeforetak som har vedtekter i henhold til samvirkelova og til barnehagelova. I tillegg gjeld avtale om barnehageplass.

Vedtekter for samvirkeføretaket Rørstadmarka barnehage SA, vedtatt 10.03.2020

Vedtekter i henhold til barnehagelova, vedtatt 18.03.2021