Prøve-17. mai i barnehagen

17. mai er ein viktig dato. Også i barnehagen, sjølv om barnehagen alltid er stengt denne dagen. Derfor har vi i Rørstadmarka barnehage alltid arrangert "prøve-17. mai" før den rette datoen. Denne dagen får barna prøve på å gå i tog, vifte med flagg, rope hurra-rop, gå gjennom diverse tradisjonelle 17. mai-leiker og også teste noko av den klassiske menyen: pølse og is.

Men dette året har til og med dei vanlege 17. mai-arrangementa i Noreg blitt heilt forandra på grunn av dei nasjonale smittevernstiltaka under den pågåande Korona-pandemien. Barnetoga i bygdene skulle ikkje gå som vanleg, ei heller dei tradisjonelle markeringane i rundt omkring.

Barnehagen har også sine begrensingar med kohortar, faste vaksne med dei same barna og reinhald av felles berøringspunkt, men no vart det viktig at prøve-17. mai blei gjennomført. Men reinhaldsutstyr på baklomma leia den vaksne sin kohort gjennom dei forskjellige leikestasjonane. Det var ball i bøtte, tautrekking, sette hale på grisen, sykkelløp i rundkjøringa, potet-løp og meire til.

Etterpå var det pølse og is.

Vi trur at dette året overgjekk feiringa i barnehagen den offisielle 17. mai-feiringa i bygdene på Sula!