Gym i gymsalen

Mandag 12. november 2012 gjekk avdelinga Bikuba til skulen for å ha gym i gymsalen. Barna boltrar seg med balleik, klatring og akrobatiske leikar.

Inni mellom tek vi turen til Fiskarstrand skule for å låne gymsalen. Det er eit artig turalternativ for barna. Det store, åpne rommet innbyr til uante muligheiter slik barna ser det. 

Barna på Bikuba leika med rockering, kasta erteposar, balanserte på benkar og klatra i ribbeveggen. Timen i gymsalen gjekk fort for barna. Før returen til barnehagen, åt vi lunsj gangen på skulen.

På skulen treff barna alltid mange kjente. Vi treff på både søsken og tidlegare barnehagebarn. Det ser ut som at gjensynsgleda er gjensidig.