Lussekattar i produksjon

Torsdag 13. desember ventar vi storinnrykk av foreldre og søsken til barnehagen. På kvelden skal vi ha Lucia-fest ute på barnehagen sitt område. Det må bakast mange lussekattar for å ha nok til alle.

På barnehagen har små og store vist ei stor og sann bakeglede i samband med produksjon av årets lussekattar. Ikkje eitt bord var fritt for mjøl.

Torsdag 13. desember har barnehagen som vanleg ein Lucia-fest på barnehagen sitt uteområde på kveldstid. Barna skal gå i Lucia-tog, synge for foreldre og søsken på utescena vår, og servere saft og gløgg i tillegg til lussekattar.

Dette blir kjekt!