Barnehageplass frå 1. august?

Dei som har behov for barnehageplass frå hausten, må søke innan 1. mars 2013.

I Sula kommune har dei ni private og kommunale barnehagane samordna barnehageopptak, det betyr at ein søker gjennom

eit felles søknadsskjema.

Klikk på linken for å kome til søknadsskjemaet.