Barnehageåret er godt igang

Stiane i skogane i nærområdet til barnehagen blir flittig brukt. Framleis finn vi spor etter orkanen Dagmar som herja her for nesten to år sidan.

Vi har mange flotte turområder i nærmiljøet til barnehagen. Eit av dei er nettet av stiar som går innover i "markane". Her kan vi treffe både ekorn og mus, og vi kan studere og spekulere over ulike naturfenomen. 

Orkanen Dagmar løfta på skjørtet til ei furu. Det er mykje spennande for barna å studere medan ein går forbi...