Nytt styre ved Rørstadmarka barnehage SA

Onsdag 28. mars 2012 heldt eigarstyret ved barnehagen årsmøte. Nye styremedlemmar blei valt av det frammøtte foreldrerådet. Årsmøtet vedtok også nye vedtekter for barnehagen.

Det nye styret samla seg til eit konstituerande styremøte rett etter årsmøtet. Marianne Drabløs stilte til attval, og blir sittande eit år til som styreleiar. Styrets samansetning ser no slik ut:

  • Marianne Drabløs, styreleiar
  • Lisbeth Løvoll, nestleiar
  • Connie Parr Hellevik, utleige av barnehagebygget
  • Ingelill Brattheim, representant i SU
  • Ronny Valseth, bygg og anlegg + dugnadsansvarleg
  • Lise Berntsen, styremedlem
  • Therese Molvær, styremedlem
  • Anne Cathrin Larsen, styremedlem valt av tilsette

Kristin Valen Håland er dagleg leiar ved barnehagen, og er også sækretær for styret.