Ledig vikariat som pedagogisk leiar

Årsvikariat som pedagogisk leiar ledig frå 1. april 2015. Du er utdannina førskulelærar/barnehagelærar, eller har anna treårig utdanning på høgskulenivå med vidareutdanning i barnehagepedagogikk. Vi byr på ein akkurat passe stor barnehage som ligg godt plassert til mange fine turmål, kjekke kollegaer som er opptekne av fagleg dugleik, løn etter PBL sine tariffar og ei flott barnegruppe med engasjerte foreldre.

Rørstadmarka Barnehage
- du finn oss i skog, mark og fjøre, uansett føre!

 

    

 

PEDAGOGISK LEIAR

100% årsvikariat, ledig frå 01.04.2015

 

Rørstadmarka barnehage SA er ein privat barnehage med 3 avdelingar. Vi held til på Fiskarstrand i Sula kommune. Barnehagen ligg slik til at vi er flittige brukarar av den fine naturen i nærområdet. Vi er ein naturglad barnehage som prioriterar uteliv og natur.

 

Vi søker deg som:

Har godkjent utdanning som førskulelærar, eller anna treårig utdanning på høgskulenivå med vidareutdanning i barnehagepedagogikk.  

Er interessert i friluftsliv, sunt kosthald og sosial kompetanse.

Har evne til å samarbeide, engasjere og motivere.

Er personleg eigna med gode kommunikasjonsevner i forhold til barn, foreldre og kollegaer.

Vil utvikle deg sjølv og barna innan områder som naturfag og læring gjennom leik.

 

Vi tilbyr:

Engasjert personalgruppe og eit positivt arbeidsmiljø.

Vi jobbar for eit fagleg miljø med høg pedagogtettleik.

Muligheiter til å utvikle din eigen arbeidsplass.

Ein internkultur som set barn og foreldre i fokus.

Lønn etter PBL sine tariffar og pensjons- og forsikringsordningar.

 

Vi ønskjer oss fleire menn i organisasjonen, og oppfordrar menn til å søke!

 

For meir informasjon, kontakt dagleg leiar Kristin Valen Håland, tlf. 70 19 40 50.

Søknad kan sendast med post til Rørstadmarka 25, 6035 Fiskarstrand, eller med e-post: post@rorstadmarka-barnehage.no

 

Søknadsfrist: 27.01.2015